SDU - TEKNOKENT

 

Teknokentler bilim ile üretimin buluştuğu yerlerdir . Ticari başarı sağlayacak yenilik ortaya çıkarma amacında olan AKTİF FARMA Teknokent bölgelerinde yer alarak çeşitli avantajları elde etmiştir. Teknokent'de , Aktif farma probiyotik mayalar ve probiyotik bakteriler ile ilgili Ar-Ge çalışmalarını yapmaktadır. Bu proje Türkiye' de ilk defa Aktif Farma tarafından çalışılmaya başlanmıştır. Bu konuda ilk çalışma olması bakımından oldukça önem arzetmektedir. Aktif farma bu projede; Teknokent bölgelerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde yer alan profesör ve öğretim görevlilerinden proje çalışmalarında destek almaktadır.

 

Göller Bölgesinde bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi açılması için 28 Aralık 2004 Salı günü Sanayi ve Ticaret Bakanlığına resmi başvuru yapılmıştır.Göller Bölgesi Teknokent A.Ş. 08.09.2005 tarih ve 25930 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 19.08.2005 tarihli ve 2005/9310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve T.C. Sanayi Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün onayı ile 10.11.2005 tarihinde kurulup, AKTİF FARMA 2013 yılında kuruluşun içerisinde yeri almıştır.